Fait maison Fait maison
Bib gourmand Bib gourmand
预订餐位
CS DE EL EN ES FR IT JA NL RU

联系我们

联系我们

一般信息

菜肴

传统的法语, 本地产品, 新鲜产品, 自制

经营类型

餐厅, 季节性烹饪

服务

无线上网, 可以容纳团体, 客房服务

支付方式

借记卡, 签证, 现金, 美国运通

交通

地铁

Tram Fondaudège Muséum

Velib'

Place Longchamps

停车

Tourny

营业时间